box2

Regulamin

1. Postanowienia wstępne.

1.1 Regulamin ten określa warunki dokonywania zakupów od firmy
GrawPro Paulina Właśniewska
zarejestrowanej w KRS jako firma w Polsce z siedzibą:
GrawPro Paulina Właśniewska
Płużnica 47 g
87-214 Płużnica
NIP: 8781576867

2. Zakupy:

2.1 Kupujący składając zamówienie może tego dokonać poprzez:
- kontakt telefoniczny pod numerem 608662003
- osobista wizyta w siedzibie firmy pod adresem wskazanym w punkcie 1.1
- kontak elektroniczny poprzez e-mail na adres pwlasniewska@gmail.com
- na stronie https://pl.dawanda.com/
- wiadomosci messanger udostepnione na facebook.com/wlasniewska

 

2.2. Kupujący po złożeniu zamówienia w celu możliwości wysyłki zakupionych produktów firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej zobowiązany jest o podanie danych adresowych, numeru telefony oraz adresu e-mail, które sa wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu utworzenia etykiety kurierskiej lub nadania paczki w placówce Poczty Polskiej.

2.3. Płatności - klient ma możliwość wyboru sposobu zapłaty.
- płatności przelewem na konto firmy:
Idea Bank 28195000012006001591700001
GrawPro Paulina Właśniewska
Płużnica 47g 87-214 Płużnica
- płatność przy odbiorze - pobranie należności przez listonosza lub kuriera.
- płatności payu udostępnione przez platformę www.dawanda.com


2.4 Wysyłka towaru - po wybraniu opcji płatności oraz opłaceniu należności zamówionych przedmiotów, towar jest wysyłany w terminie określonym w opisie sprzedawanego produktu. Termin realizacji jest uzależniony od ilości zamawianych produktów oraz od procesu technologicznego jaki jest wymagany w procesie produkcji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji wysyłki ze wskazaniem przyczyny.
2.5 Pełna wartość do zapłaty obejmuje zarówno koszty zakupionych towarów oraz koszt przesyłki.

2.6. Na prośbę kupującego sprzedający zobowiązuję się do udostępniania numeru wysyłki w celu jej śledzenia na stronie kuriera lub Poczty Polskiej.


3. Produkty.
Wszystkie produkty produkowane przez firmę GrawPro Paulina Właśniewska Płużnica 47g 87-214 Płużnica mogą być używane przez osoby od 3 roku życia.
Uwaga: Niektóre produkty zawierają małe elementy łatwe do połknięcia.
W przypadku używania produktów, które zawierają małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci powyżej 3 roku życia, należy zapewnić opiekę osób dorosłych.

4. Rozwiązanie umowy.

4.1 Klient który dokonał zakupu od firmy GrawPro Paulina Właśniewska w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

4.2 Każdy konsument ma prawo odstąpienia zakupu dokonanego na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W celu odstąpienia należy odesłać towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a także należy podać pełne dane do zwrotu płatności. Koszty odesłania towaru ponosi konsument.
Zgodnie z ustawą kupujący zwraca sprzedającemu towar po najniższych możliwych kosztach wysyłki

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta:
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

5. Reklamacje i zwrot towaru.
5.1 Każdy kupujący ma prawo do złożenia uzasadnionej reklamacji.
5.2 Reklamacji mogą podlegać towary uszkodzone z przyczyn tylko i wyłącznie niezależnych od kupującego.
W przypadku gdy towar zostanie uszkodzony z przyczyn kupującego towar nie podlega reklamacji.
5.3 W procesie reklamacyjnym należy napisać wiadomość na adres pwlasniewska@gmail.com z określeniem:
Nazwy kupowanego towaru
dane kupującego z podaniem danych na, które należy udzielić odpowiedzi na zgłoszoną reklamację(adres e-mail lub adres pocztowy w przypadku odpowiedzi w formie pisemnej)
daty zakupu
wartości zakupionych towarów
opis wady/usterki oraz uzasadnienie zgłaszanej reklamacji.

6. Polityka poufności

Wszystkie dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz kontakt z kupującym.
W celu realizacji zamówienia sprzedający zmuszony jest do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

a. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu I nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.


7. Postanowienia końcowe.


7.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub edycji ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego.

7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
7.3 Klient ma możliwość podjęcia rozmów dotyczących negocjacji cen. Ostateczna decyzja należy do sprzedającego.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporządzenie”), chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny regulamin sklepu został rozszerzony o poniższą treść:

 

 1. Podczas zawierania umowy sprzedaży w sklepie www.grawpro.pl administratorem danych jest Sprzedawca Grawpro Paulina Właśniewska z siedzibą pod adresem Płużnica 37g 87-214 Płużnica Polska, z którym zostaje zawierana Umowa Sprzedaży. Przed dokonaniem zakupu Klient jest informowany, z kim zostaje zawierana Umowa Sprzedaży.

2. W przypadku rejestracji i założenia konta w sklepie www.grawpro.pl lub zapisania się na Newsletter, administratorem danych jest sklep internetowy www.grawpro.pl prowadzonym przez Grawpro Paulina Własniewska Płużnica 47g 87-214 Płużnica Nip 8781576867.

3. Ochrony danych osobowych podlega administratorowi dancych i  można się skontaktować pod adresem: biuro@grawpro.pl w celu uzyskania informacji.

4. Sklep www.grawpro.pl udostępnia Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usługi sprzedaży oraz dostarczenia towaru do klienta, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Sprzedawca Grawpro Paulina Właśniewska po zawarciu umowy sprzedaży przetwarza dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

8. Istnie możliwość zapisania do newslettera i może być on kolejnym celem przetwarzania danych Klienta, o ile Klient udzieli Sprzedawcy prowadzącego sprzedaż pod adresem www.grawpro.pl wyraźnej zgody na jego otrzymywanie.

9. W procesie realizacji zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane spedycjom lub Poczcie Polskiej w celach tylko i wyłącznie utworzenia listu przewozowego, etykiety logistycznej. W związku z powyższym dane osobowe mogą być udostępnione/odczytane przez podwykonawcę w celu dostarczenia przesyłki w miejsce odbioru przez przewoźnika, do paczkomatu lub do placówki Poczty polskiej.

10. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl